ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
(445 π.Χ. - λίγο μετά το 388 π.Χ.)

Αθηναίος κωμωδιογράφος, ο κυριότερος εκπρόσωπος της Παλαιάς Κωμωδίας. Σώζονται έντεκα κωμωδίες του: "Αχαρνής", "Ιππής", "Σφήκες", "Ειρήνη", "Λυσιστράτη", "Θεσμοφοριάζουσαι", "Νεφέλαι", "Βάτραχοι", "'Ορνιθες", "Πλούτος", "Εκκλησιάζουσαι". Η γλώσσα του Αριστοφάνη ταυτίζεται βασικά με το καθημερινό ιδίωμα της σύγχρονής του Αθήνας.