Εκδηλώσεις Μουσείου
Το ΚΜΕΕΘ – ΘΜ οργανώνει κάθε δύο χρόνια την εκδήλωση απονομής Θεατρικών Επάθλων (στο Θέατρο ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ – ΡΕΞ), σε
σημαντικούς θεατρανθρώπους του ελληνικού θεατρικού στερεώματος: απονέμονται τα Βραβεία «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»,
«ΚΥΒΕΛΗ», «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ», «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ», «ΦΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ», «ΠΑΝΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ», «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ»,«ΚΟΥΛΑ ΠΡΑΤΣΙΚΑ» και «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ». Οι εκδηλώσεις αυτές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιούνται με την ευγενική συνεισφορά χορηγών (ΕΒΓΑ, Εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ, ΟΠΑΠ Α.Ε.).