ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΓΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΓΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ MONNOT MARGUERITΕ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΤΟΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΟΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ ΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΡΡΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΜΠΕΤΗ ΕΛΛΗ MONNOT MARGUERITΕ BREFFORT ALEXANDRE ΛΑΜΠΕΤΗ ΕΛΛΗ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ Θ.ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ (ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ) 1971