Βιβλιογραφία

Η διεθνής και η ελληνική βιβλιογραφία για τους «Ορνιθες» είναι και μεγάλη και ενδιαφέρουσα και ποικίλη. Μεγάλη, διότι το αριστούργημα αυτό του Αριστοφάνη δίνει την ευκαιρία σε ένα ευρύ φάσμα ειδικών να αναλύσουν, να σχολιάσουν και να εμβαθύνουν σε προβλήματα καθαρά φιλολογικά (γλωσσικά, μετρικά, μουσικά), σε προβλήματα κοινωνιολογικά, οικονομικά, ηθικά, νομικά και θεολογικά, αφού πυρήνας του έργου (η φυγή πολιτών από την Αθήνα, λόγω αηδίας και απαξίωσης των θεσμών, τους οδηγεί σε δημιουργία μιας ουτοπικής πολιτείας) θίγει μια σειρά από θεμελιώδη θέματα της πολιτικής, των ανθρωπίνων σχέσεων και του πολιτισμού. Ετσι, οι μελέτες, οι διατριβές, τα δοκίμια, οι πραγματείες ξένων, ξενόγλωσσες ή μεταφρασμένες, και Ελλήνων φιλολόγων, θεατρολόγων και πρακτικών του θεάτρου, για τον ενδιαφερόμενο αποτελούν ένα πλήρες και τεκμηριωμένο σύνολο. Ως εκ τούτου, αναφέρθηκα στις ενδιαφέρουσες εκδοχές και στην ποικιλία θεματικής και προσεγγίσεων.